Příprava na pokládku

Jen 4 kroky pro správné použití materiálu KAMENNÝ KOBEREC

Příprava podkladu

Před vlastní pokládkou musí být povrch čistý. Je-li povrch podkladu poškozený (drolení, koroze, vystouplé cementové mléko apod.), příp. znečištěný naftou, oleji, asfaltem apod., musí se provádět přebroušení, otryskání pískem nebo lépe ocelovými kuličkami, otryskání tlakovou vodou nebo jiný ověřený resp. vhodný způsob úpravy podkladu.Povrch musí být zatažený dřevěným nebo plstěným hladítkem, nesmí být kletován ani poprašován cementem.

Míchání materiálu

Kamenivo nasypeme z pytle do plastové nádoby (nejlépe 24 l plastové stavební vědro). Dále si připravíme pryskyřici, a to smícháním s tvrdidlem v poměru 0,8 hmotnostních dílů pryskyřice a 0,34 hmotnostní díl tvrdidla. Poměry obou složek jsou vždy uvedeny na obalu složky A. Tuto směs je třeba dobře promíchat. Min. 3 minuty nízko otáčkovým rotačním přístrojem opatřený kovovým míchadlem. Poté směs nalijeme na kamenivo a dobře zamícháme.

! ! ! Míchání pryskyřice a kameniva věnujte velkou pozornost,

materiál musí být velmi dobře promíchaný! ! !

Aplikace

Takto připravenou směs rovnoměrně rozprostřeme na předem vyčištěnou betonovou plochu ve vrstvě cca 0,5 – 1,5cm (dle frakcí kameniva). Dále pak ocelovým hladítkem udusáme a uhladíme do konečné podoby. Pokud někde vznikne díra a povrch není souvislý, dosypeme směs a znovu uhladíme. Tímto způsobem aplikujeme na celou plochu. POZOR – při práci je nezbytné nářadí neustále čistit ředidlem (např. S6005, 6001, acetonem), aby se materiál nelepil a povrch zůstal hladký. Více pozornosti je třeba věnovat svislým plochám jakou jsou schody či obrubníky. K tomuto účelu si musíme připravit bednění. Bednění namažeme mastným filmem, aby se nám bednění nepřilepilo. Necháme vytvrdnout.

Regenerační / penetrační nátěr na / pod kamenný koberec

Příprava podkladu

– zbavení nečistot a nesoudržných součástí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, vysavačem apod.

Příprava nářadí

– nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, lakovací nylonový váleček, eventuálně štětec. Důkladně promíchat obě složky regeneračního / penetračního nátěru – složka A+B v daném poměru, který je uveden na obalu pomocí pomaluobrátkového míchadla, po dobu 3 min. Doporučená teplota při zpracování je + 10 °C, max 30 °C, zpracovatelnost při těchto teplotách je od 20 – 40 minut, vhodnou technologií např. nátěr válečkem , eventuálně štětcem. Regenerační / penetrační nátěr na povrch nenalévat, ale nanášet válečkem z vedlejší aplikační nádoby. Orientační spotřeba je cca 0,3 Kg / 1 m2

Další zásady

Doporučená teplota při zpracování je + 10 °C, max 30 °C, zpracovatelnost při těchto teplotách je od 20 – 40 minut. Během aplikace a vytvrzování nesmí na materiál přijít voda či jiné chemické zatížení. Skladovatelnost v suchých prostorách při 12-25 °C. Schnutí při 20 °C. Po namíchání ihned aplikujeme na povrch. Pokud tak neučiníme, hrozí při opětovném promíchání (déle 5-10 minut) nebezpeční vzniku samovolné prudké exotermické reakce (platí pro regenerační / penetrační nátěry) ! Nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit ředidlem nebo acetonem, vytvrzenou hmotu je možné odstranit pouze mechanicky – smirkem, bruskou apod.  Pochozí po 24 hod. Mechanická pevnost 4-5 dní. Plně vytvrzený 7 dní.

 

Visit Us On Facebook